Hosthane.com - Web Hosting, Alanadi Kaydi, Kiralik Sunucu, Sanal Sunucu

Internetteki Çözüm Ortağınız...

Hizmetlerimiz   |   Kontrol Panelleri   |   Müşteri Destek   |   Şirket Bilgileri   |   Bize Ulaşın
web site hosting, domain name registration, managed services
Ana Sayfa Sipariş Sistemi

   
Web Hosting
web site hosting
web site hosting
Alanadı Kaydı
web site hosting
Kiralık Sunucular
domain name registration
Co-Location Sunucular
web hosting
Kiralık Sanal Sunucular
web site hosting
Multimedia Servisleri
web site hosting
Profesyonel Hizmetler
web hosting
Shell (IRC, Bnc, Egg..)
web site hosting
E-mail Paketleri

domain name registration
  
domain name registration

HOSTHANE.COM HİZMET SÖZLEŞMESİ

ANLAŞMANIN TARAFLARI:

1. Bu anlaşma, HOSTHANE.COM ile, HOSTHANE.COM'dan web barındırma, alan adı hizmeti ve diğer hizmetlerden almak isteyen tüzel veya özel kişilik (bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında akdedilmistir.

2. Bu anlaşma HOSTHANE.COM ile MÜŞTERİ arasında akdedilmiş olup üçüncü şahısları kapsayacak şekilde genişletilebilir. MÜŞTERİ, HOSTHANE.COM'un bu anlaşma çerçevesinde kendisine sunduğu imkanları, bir yarar karşılığında üçüncü şahısların kullanımına veya yararına sunabilir. MÜŞTERİ bu imkanların tamamını veya bir kısmını kiralayabilir ya da satabilir. MÜŞTERİ, HOSTHANE.COM'dan sipariş verdiği ve ücretini ödediği takdirde iş bu sözleşme koşullarını aynen kabul etmiş sayılmaktadır.

VERİLECEK HİZMET

3. Bir internet hizmetleri kuruluşu olarak HOSTHANE.COM, internete bağlı sunucu bilgisayarlar temin etmektedir. Bu sunucu bilgisayarlar, internete bağlı olup web ağından (www, world wide web) bilgi alabilmekte ve bilgi verebilmektedir. MÜŞTERİ, HOSTHANE.COM'un sağladığı bu yazılım ve donanımdan yararlanarak internete bir takım bilgileri web sayfaları şeklinde yerleştirmek ve internet üzerinden mesaj alışverişinde bulunmak istemektedir.

4. Verilecek hizmet asağıdaki bileşenlerin bir ya da birkaçından oluşmaktadır:

(a) Web Alanı: HOSTHANE.COM'un sağladığı, internet www ve elektronik posta servislerine bağlı bilgisayarlarda, MÜŞTERİ'nin kullanımı için ayrılan alan. Bu alana, MÜŞTERİ'nin internet kullancılarına www yoluyla sunmak istediği her tür dosya, dosyaları yerleştirmek için açtığı dizinler, MÜŞTERİ'nin kullanımı için açılan elektronik postaların teslim alınmak üzere beklediği alan, MÜŞTERİ'ye ait web sayfalarına ilişkin ziyaretçi istatistiklerinin tutulduğu alanlar dahildir.

(b) Elektronik Posta: HOSTHANE.COM tarafından, MÜŞTERİ'nin, İnternet üzerinden mesaj almakta kullanacağı posta kutuları. HOSTHANE.COM, MÜŞTERİ'nin hizmetine ayırdığı posta kutularına, internetin herhangi bir kullanıcısı tarafından gönderilen mesajları, MÜŞTERİ tarafindan teslim alınıncaya kadar bekletecektir.

(c) İnternet Trafiği: Direk olarak MÜŞTERİ'den kaynaklanan veya MÜŞTERİ'nin internet kulanıcılarının erişimine açtığı dosya, e-mail gibi bileşenlere erişmek isteyen herhangi bir internet kullanıcısından kaynaklanan, ve HOSTHANE.COM'un sağladığı sunuculardan geçen bilgi alış-verişi. İnternet trafiği tanımı, her iki yönlü veri akışını kapsamaktadır.

(d) Alanadı: MÜŞTERİ, HOSTHANE.COM'a internet üzerinde yayınlanmak üzere bir alan adı sipariş edebilir. Bu alan adını HOSTHANE.COM, MÜŞTERİ adına alacak ve MÜŞTERİ'nin kendi istekleri doğrultusunda tanımlayacaktır.

(e) Spam: Alıcıların isteği olmaksızın gönderilen toplu (100'den fazla) tanıtım e-mail'leridir. İnternet etiklerine ve HOSTHANE.COM kurallarina aykırıdır.

VERİLECEK HİZMETİN FİZİKSEL SINIRLARI

5. HOSTHANE.COM tarafından, MÜŞTERİ'ye verilecek hizmetler, MÜŞTERİ'nin seçtiği pakete göre fiziksel sınırlamalara tabidir.. Bu fiziksel sınırlamalar, MÜŞTERİ'ye MB cinsinden ayrılan alan, e-posta sayısı, kullanılan hizmet paketinin trafik kotası, kullanılan bant genişliğini kapsamaktadır.

6. MÜŞTERİ'nin yararlandığı veya yararlanmak istediği hizmetlerin bu sınırları aşması durumunda, bu durumdan HOSTHANE.COM sunucuları ve diğer müşterilere verilmekte olan hizmet etkileniyorsa, durumun aciliyetinden dolayı HOSTHANE.COM sınırları aşan bu hizmeti MÜŞTERİ'ye haber vermeksizin durdurma hakkına sahiptir. HOSTHANE.COM MÜŞTERİ'den sınır aşımı için ek ücret talebinde bulunabilir veya MÜŞTERİ'nin ek hizmet talebini reddedebilir.

HİZMET SINIRLAMALARI

7. ÖNEMLİ: MÜŞTERİ'nin hazırlamış olduğu web sayfalarının içeriklerinin ve göndereceği e-maillerin içeriklerinin sorumluluğu tamamen kendisine aittir. HOSTHANE.COM siteye yazılan yazılardan ya da gönderilen maillerin içeriklerinden doğacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. HOSTHANE.COM sadece bu sitenin ya da sitelerin yayınlanacağı web alanını veya sunucuyu kiralar, bu alanda veya sunucuda yayınlanacak tüm materyalin sorumluluğu MÜŞTERİ'ye aittir.

HOSTHANE.COM, herhangi bir anda MÜŞTERİ'ye sunduğu hizmetlerin bir kısmının kanuna aykırı amaçlar için kullanıldığı kanaatine varacak olursa, söz konusu durumun kanuna aykırı olmadığı anlaşılıncaya kadar, verdiği hizmeti, MÜŞTERİ'ye haber vermeksizin durdurabilir.

Bununla beraber, HOSTHANE.COM, sunduğu hizmet kullanılırken aşağıdaki sınırlamalara uyulmasını bekler. MÜŞTERİ'nin bu sınırlamalardan herhangi birine uymadığının belirlenmesi durumunda, HOSTHANE.COM MÜŞTERİ'ye haber vermeksizin hizmet vermeyi durdurabilir ve MÜŞTERİ'den sınırlamaya uyulmaması nedeniyle uğradığı zararın tazminini isteyebilir. MÜŞTERİ'nin bu anlaşma hükümlerine uymaması nedeniyle HOSTHANE.COM'un hizmeti durdurması halinde, MÜŞTERİ'ye hiçbir geri ödeme yapılmaz.

Sınırlamalar:

(a) HOSTHANE.COM'un sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek bir veya birçok kişiye, bu kişilerin istekleri dışında elektronik mesaj gönderilmesi,

(b) HOSTHANE.COM'un sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek yayınlanacak veya gönderilecek bilgilerde, illegal, yanlış, yanıltıcı, hileli bilgilerin bulunmasi veya, var olmayan ürün ve hizmetlerin sunulması,

(c) HOSTHANE.COM'un sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek gönderilecek elektronik postaların "gönderen" kısmında yanlış veya aldatıcı bilginin bulunması. Gönderilecek tüm elektronik postaların gönderen kısımlarında, bu hizmeti kullanmaya yetkili kılınmış kişinin ismi ile HOSTHANE.COM tarafından verilen hizmet kapsamında verilmiş veya bu kişinin kanuni olarak kullanma hakkına sahip olduğu bir başka elektronik posta adresi bulunmalıdır. "Gönderen" kısmında bulunacak elektronik posta adresi ulaşılabilir ve gerçek bir adres olmalıdır.

(d) HOSTHANE.COM ya da başka bir kurum ve kuruluş tarafından sunulan herhangi bir hizmetin, MÜŞTERİ'nin kullanma veya erişme veya okuma yetkisine sahip olmadığı bir kısmına erişmeye çalışması, müdahale etmesi, erişmesi veya okuması tamamen kanun dışıdır. Bunu yaptığı tespit edilen müşterinin sitesi ödediği para iade edilmeksizin kapatılır ve müşteri bu hareketinden doğacak her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

(e) HOSTHANE.COM'un sağladığı hizmetler ile internet kullanıcılarına, pornografik materyaller; korsan yazılımlar sunulması.

(f) Müşteri aldığı alan içerisinde bulunduğu sunucunun çalışmasını ,işleyişini, hızını etkileyecek script, kod ve türevlerini bilerek veya bilmeyerek kullanamaz. Eğer HOSTHANE.COM bu gibi bir durumu tespit ederse zaman geçirmeksizin kesinti ve sorun yaratan siteyi durdurma hakkına sahiptir. Site veya kod durdurulduktan sonra müşteriye haber verilir ve sorun yaratan kodlar sistemden temizlenene dek site tekrar aktif edilmez. HOSTHANE.COM sunucularında, genelde bu tip sorunları her zaman çıkaran TOPLIST, DOSYA PAYLAŞIM SCRİPTLERİ, VİDEO PAYLAŞIM SCRİPTLERİ, DİĞER PAYLAŞIM SCRİPTLERİ kesinlikle yayınlanamaz.


HİZMET BEDELİ

8. MÜŞTERİ, HOSTHANE.COM'un bu sınırlamalar ve tanımlar içerisinde kendisine sunduğu hizmetin bedeli olarak HOSTHANE.COM'un ödeme gününe ait Fiyat Listesi üzerinden ödeme yapacaktır.

9. Kurulum ücreti ve ilk ödeme MÜŞTERİ tarafından, sözleşmenin internet ortamında kabul edildiği tarihte yapılır. Seçilen hizmet ve ödeme planına göre, yeni dönemde yapılacak ödemeler, MÜŞTERİ tarafından en geç yeni dönemin başladığı tarihte yapılır. MÜŞTERİ ödemeyi, ilgili dönemin başladığı tarihten 5 gün sonra hala yapmamışsa, HOSTHANE.COM verilen hizmetlerin bir kısmını veya tamamını, ödeme yapılıncaya kadar durdurabilir. Durdurduğu bu süre içerisinde müşteriyi haberdar etmek amacı ile hizmetin yapıldığı web alanında müşteriye uyarı mesajı yayınlayabilir.

HOSTHANE.COM

10. HOSTHANE.COM, sunduğu hizmetin tam bir kesintisizlik ve süreklilik içerisinde devam edeceğini garanti etmez. Ancak hizmetin herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda, kabul edilebilir bir süre içerisinde duruma müdahale etmeyi taahhüt eder.

11. HOSTHANE.COM, kendisinden kaynaklanan herhangi bir nedenle hizmeti veremeyecek duruma düşmesi halinde, bu anlaşma çerçevesinde sunulan hizmetleri vermesi için başka bir firmaya devredebilir. MÜŞTERİ'nin hizmeti ödemiş olduğu süre boyunca alabilmesini sağlamak için başka firmalarla anlaşma yapabilir. Amaç MÜŞTERİ'nin parasını ödemiş olduğu süre boyunca hizmeti almasını sağlamak olacaktır.

12. HOSTHANE.COM, hizmetin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından kaynaklanan, verilerin kaybolması, zarara uğraması, gecikmesi, yerine ulaşmaması, bilgiye ulaşılamaması (ve hizmetin kesintiye uğramasından doğabilecek diğer her türlü neden) dolayısıyla uğranılacak kayıplardan ve zararlardan sorumlu tutulamaz.

ÖNEMLİ HUSUS : HOSTHANE.COM tarafından müşteriye sunulan Web Alanında yayınlanacak olan tüm web dosyalarının ve veritabanlarının MÜŞTERİ tarafından yedeklenmesi ve yedeklerinin saklanması gerekmektedir. Olası bir disk arızasında bu dosyalar HOSTHANE.COM'dan talep edilemez. HOSTHANE.COM müşterilere ait dosyaların yedeklerini tutmaz, saklamaz.

13. MÜŞTERİ'nin kullanımına sunulan hizmetlerin, ülke genelindeki bir arıza nedeniyle ya da HOSTHANE.COM'un elinde olmayan dış etkenlerle aralıksız 3 gün süreyle kesintiye uğraması halinde, MÜŞTERİ, kesinti nedenine bakmaksızın, anlaşmayı sona erdirebilir.

14. HOSTHANE.COM'un MÜŞTERİ'ye sunduğu hizmetler kullanılarak veya bu hizmetlerden yararlanarak HOSTHANE.COM'un herhangi bir sistemine zarar verilmesi, veri kaybına veya bozulmasına neden olunması durumunda; MÜŞTERİ’nin ödemiş olduğu meblağ kendisine iade edilmeksizin MÜŞTERİ HOSTHANE.COM'un bu olaydan doğan tüm zararını tazmin etmeyi kabul eder.

15. MÜŞTERİ, HOSTHANE.COM'un sistemlerini kullanarak toplu e-mail gönderiminde bulunamaz. E-mail alıcılarının isteği dışında toplu e-mail gönderimine SPAM adı verilmektedir ve HOSTHANE.COM'un kurallarına aykırıdır. Müşteri SPAM yaparak, toplu e-mail gönderemez. HOSTHANE.COM'da sitesi bulunan MÜŞTERİ, kendi sistemlerini kullanarak dahi HOSTHANE.COM'da bulunan sitesinin reklamını yapar ise bu da SPAM sayılmaktadır. E-mail'lerin spam sayılması için aynı e-mail'in 100'den fazla kişiye gönderilmesi kriteri aranır. MÜŞTERİ SPAM yapar ise HOSTHANE.COM, MÜŞTERİ'yi UYARMAKSIZIN ve MÜŞTERİ’nin ödemiş olduğu meblayı kendisine iade etmeksizin hizmeti durdurabilir. Ayrıca MÜŞTERİ HOSTHANE.COM'un bu olaydan doğan tüm zararını tazmin etmeyi kabul eder.

VERİ AKIŞI

16. HOSTHANE.COM'un bu anlaşma çerçevesinde sunduğu imkanlar kullanılarak MÜŞTERİ tarafından elde edilecek bilgi ve veriler tamamen MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır. HOSTHANE.COM elde edilecek bilgilerin ve verilerin eksik veya yanlış olmasından sorumlu tutulamaz.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

17. Sözleşme, internet üzerinden MÜŞTERİ'nin kabul ettiğini beyan tarihten itibaren, üyeliğini internet üzerinden kullanıcı ismini ve şifresini vererek iptal ettiği tarihe kadar geçerlidir.

SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ VEYA SONA ERDİRiLMESİ

18. HOSTHANE.COM, gerek görürse hizmetin devam ettiği herhangi bir zamanda verdiği hizmeti durdurarak sözleşmeyi fesh edebilir. HOSTHANE.COM, bu web bulundurma ve alan adı anlaşmasını, bazı maddeleri değiştirmek veya kaldırmak veya yeni maddeler eklemek suretiyle değiştirebilir. Böyle bir durumda HOSTHANE.COM, anlaşmanın yeni şeklini, www.hosthane.com adresli internet sitesine, ulaşılabilir bir şekilde yerleştirecektir. Anlaşmanın yeni şekli bu adreste yayınlandıktan 10 gün sonra MÜŞTERİ, HOSTHANE.COM'un sunduğu hizmetleri kullanmaya devam ediyorsa bu, MÜŞTERİ'nin yeni hükümleri de kabul ettiği anlamına gelecektir. MÜŞTERİ'nin yeni anlaşmayı kabul etmemesi halinde, hizmetleri sona erer. Değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihte MÜŞTERİ'nin durumu veya kullanımı yeni hükümlere aykırılık teşkil ediyorsa, HOSTHANE.COM anlaşmayı sona erdirme ve hizmeti sona erdirme hakkına sahip olur.

19. Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri, bu anlaşmadan doğacak anlaşmazlıkları çözmeye yetkili kılınmıştır.

20. İşbu anlaşma 20 maddeden müteşekkil olup, taraflarca tamamen okunup tüm hükümleri kabul edilmiştir.
 
email: satis@hosthane.com